Zoeken via hetinformatiepunt.nl

terug naar Taalhuis Veluwezoom

Het informatiepunt.nl

Via de landelijke website hetinformatiepunt.nl kun je zelf zoeken naar activiteiten en diensten die mensen helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. Je vindt er het gezamenlijk aanbod van alle deelnemende bibliotheken en andere (lokale) partners bij elkaar. Het gaat om onderwijs, formeel, non-formeel en informeel aanbod, en om praktische ondersteuning. 

 

 

contact@taalhuisveluwezoom.nl ● tel. 06-45 39 46 40 ● www.taalhuisveluwezoom.nl