Sluiting dreigt voor twee bibliotheekvestigingen in Renkum

Gepubliceerd op: 29 mei 2019 17:17

de entree van de Bibliotheek Renkum

Het college van Renkum wil 160.000 euro bezuinigen op de Bibliotheek Veluwezoom. Daardoor dreigen twee van de drie vestigingen in de gemeente Renkum te sluiten. Op 26 juni 2019 vergadert de gemeenteraad over het voorstel.

Het Renkumse college geeft in de onlangs opgestelde Perspectiefnota 2019-2023 (pdf) aan dat 1 vestiging in de gemeente voldoende zou moeten zijn. Het college noemt als andere maatregelen nog het ‘behouden van producten voor inwoners van 0 t/m 17 jaar, door meer bijdrage van het onderwijs’ en het ‘behouden het Taalhuis door aanpassing van de gemeentelijke opdracht aan alle partners, waardoor de bij de gemeente beschikbare middelen efficiënter worden ingezet; ook in relatie tot de middelen die gemeenten vanaf 2021 gaan ontvangen vanuit de wet Inburgering’.

Met deze maatregelen wil het college 160.000 euro besparen op het bibliotheekwerk, een bezuiniging van bijna twintig procent. Het is de bedoeling dat de korting stapsgewijs wordt opgebouwd.

De bezuiniging wordt onder meer ingegeven door het feit dat Renkum, net als veel andere gemeenten, te maken heeft met hogere kosten voor de jeugdzorg. Onder andere bibliotheken lijken daar in een aantal gemeenten het slachtoffer van te worden. Renkum schaarde zich onlangs ook onder de gemeenten die de noodklok luidden omdat de gestegen zorgkosten zozeer drukken op de gemeentelijke begroting dat ze erdoor in de problemen komen en die daarom vroegen om een hogere rijksbijdrage.

Wat nu?

Deze grote bezuiniging kan inderdaad alleen gerealiseerd worden door het sluiten van bibliotheken. De Bibliotheek Oosterbeek wordt het meest gebruikt en ligt het meest centraal, dus ligt het voor de hand dat de bibliotheken van Doorwerth en Renkum dicht moeten. En er moeten medewerkers worden ontslagen.

Daarnaast zijn er mogelijk nog meer maatregelen nodig, want het te bezuinigen bedrag van 160.000 euro is zo groot dat het maar de vraag is of het met de sluiting van twee vestigingen kan worden opgebracht.

Zeer teleurgesteld

De bibliotheek is zeer teleurgesteld en verontwaardigd. Zonder vestigingen kan zij geen activiteiten meer organiseren, kunnen kinderen en hun ouders geen boeken meer lenen en lezen in periodes dat scholen gesloten zijn, trouwe volwassen leden geen gereserveerde boeken meer ophalen en terugbrengen in de toch al magere bibliotheekvoorziening in Doorwerth, geen taallessen meer geven, niet helpen bij digitale inclusie, weinig betekenen voor de vele leden van de Bibliotheek Renkum, waar de huidige bibliotheek al jaren te klein is voor het voorzieningengebied, ontstaat er een scheefgroei ten opzichte van voorzieningen die samen met gemeente Rheden worden gerealiseerd, etc.

Wij vinden bovendien dat wij onevenredig veel moeten bezuinigen.

Laat ook je stem horen

De Bibliotheek gaat in gesprek met de politieke partijen van de gemeenteraad om ons standpunt uit te leggen. De gemeenteraad gaat op woensdag 26 juni een besluit nemen.

Het helpt erg als ook inwoners, scholen en andere betrokkenen van Doorwerth en Renkum aan de Raad en het College laten weten dat zij de bibliotheken van Renkum en Doorwerth willen behouden. Bijvoorbeeld door raadsleden van politieke partijen te informeren of door de vergaderingen van de gemeenteraad bij te wonen. Een volle publieke tribune helpt altijd. De raadscommissie vergadert op 12 juni om 20.00 uur en de raadsvergadering, waarin het definitieve besluit genomen wordt, is op 26 juni vanaf 15.00 uur. Kijk ook op: https://raad.renkum.nl/kalender/2019/juni. Alle hulp is welkom.