Renkum zonder bieb? Echt niet!

Gepubliceerd op: 27 augustus 2019 12:55

Tot grote opluchting van inwoners van de gemeente Renkum, inclusief het strijdvaardige actiecomité, én de medewerkers van de Bibliotheek Veluwezoom gaf de gemeenteraad van Renkum in de vergadering van woensdag 26 juni aan de bibliotheken in de gemeente te willen behouden. De raad gaf het College de opdracht om, samen met de bibliotheek en de inwoners, de mogelijkheden om te bezuinigingen te onderzoeken, met behoud van de drie huidige vestigingen als uitgangspunt. Hoe staat het er nu mee?

Besparen op huisvestingslasten

Directeur van de Bibliotheek Veluwezoom, Lianne Busser, en wethouder Rolink hebben in de zomermaanden een aantal gesprekken gevoerd. Daarin zijn met name alternatieven voor de hoge huisvestingslasten van de Bibliotheek Renkum besproken. Of deze voorstellen tot een wezenlijke besparing kunnen leiden, hangt af van meerdere factoren, maar het is volgens ons zeker de moeite waard om ze te onderzoeken. Wethouder Rolink neemt de voorstellen mee naar het College, waarna nadere details hierover ook openbaar gemaakt zullen worden. 

Besparen op dienstverlening van de bibliotheek

In overleg met de medewerkers van de 3 bibliotheken en de mensen van het actiecomité denkt de bibliotheek aan de volgende bezuinigingsvoorstellen:

  • De inzet van betaalde bibliotheekmedewerkers verminderen door aanvullende inzet van vrijwillige medewerkers. Met de voorwaarde dat de veiligheid en de continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang mogen komen.
  • Vrijwilligers inzetten voor aanvullende taken, bijvoorbeeld het tuinonderhoud en/of onderhoud aan het gebouw.
  • De openingstijden van de Bibliotheek Oosterbeek verminderen (ten bate van behoud van de 3 vestigingen).
  • Het verkleinen van het aanbod van kranten en tijdschriften in de 3 Renkumse vestigingen.

Vervolg van het proces

In september moet het College de gemeenteraad informeren over de uitkomsten van de gesprekken tussen College en bibliotheek. Dan zal, naar verwachting, het College ook aan de Raad aangeven of het voorgestelde bezuinigingsbedrag gehandhaafd blijft of wordt verlaagd. De Bibliotheek zal zich, hopelijk weer met veel steun van de inwoners, blijven verzetten tegen een bezuiniging die sluiting van vestigingen betekent. Mocht het nodig zijn, dan hoopt de Bibliotheek weer een beroep op onze supporters te mogen doen!

Op 8 en 9 oktober vinden de voorbereidende commissievergaderingen van de gemeenteraad plaats. Op 30 oktober is dan om 15.00 uur de besluitvormende vergadering over de begroting.