Raad wil Renkumse bibliotheken behouden

Gepubliceerd op: 28 juni 2019 13:32

Tot onze grote opluchting heeft de gemeenteraad van Renkum in de vergadering van woensdag 26 juni aangegeven de bibliotheken in de gemeente te willen behouden. Het college gaat met de bibliotheek, inwoners en het actiecomité in gesprek om alternatieve voorstellen te maken. De bezuinigingen zijn daarmee echter niet van de baan en in welke vorm de bibliotheek verder gaat, zal de komende maanden duidelijk moeten worden.

Het besluit is een reactie op de in de Perspectiefnota 2019-2023 opgenomen voorgestelde bezuinigingen op de bibliotheek, waarover wij eerder berichtten. Betrokken inwoners sprongen op de bres voor de bibliotheek, die voor hen ‘veel meer is dan een plek waar je boeken kunt lenen’. Handtekeningen werden ingezameld, een actiecomité startte een online petitie en mensen maakten gebruik van hun spreekrecht, in de vergadering van de raadscommissie van 12 juni jongstleden, om aan te geven dat zij tegen sluiting van de bibliotheek zijn. Het doet ons enorm goed om te zien en te merken hoe belangrijk de bibliotheek voor inwoners is en we willen iedereen hierbij nogmaals bedanken
voor hun inzet!

Motie

Uit de door D66, GroenLinks en CDA Renkum ingediende motie een paar citaten: ‘De bibliotheek is een maatschappelijk centrum dat, naast de uitleen van boeken, een belangrijke bijdrage levert aan onze kennissamenleving, persoonlijke ontwikkeling, sociale inclusie en bij bestrijding van laaggeletterdheid.’ … ‘De bibliotheek is een veilige, rustige leeromgeving, juist ook voor scholieren en studenten die in hun thuissituatie belemmerd worden om zich in alle rust met hun onderwijs en persoonlijke ontwikkeling bezig te houden. ’

En: ‘De zes dorpen in de gemeente Renkum liggen te ver uit elkaar om met één hoofdvestiging voor al onze inwoners toegankelijk te blijven, zeker voor inwoners die om wat voor reden dan ook minder mobiel zijn (denk aan jonge kinderen en mindervaliden)’.

Hoe nu verder?

Het college gaat met de bibliotheek en met inwoners in gesprek om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te bezuinigen, met behoud van de drie vestigingen als uitgangspunt. En natuurlijk zijn wij zelf ook actief om te kijken welke mogelijkheden wij zien. En spreken we met alle betrokkenen, waaronder het actiecomité, dat actief mee wil denken.

We verwachten de nieuwe voorstellen van het college in september. Het blijft dus nog spannend. We houden je natuurlijk op de hoogte.