Pittige tijden voor de Bibliotheek

Gepubliceerd op: 18 augustus 2020 14:12

Door de coronacrisis zou je bijna vergeten dat er nog meer donkere wolken hangen boven onze Bibliotheek: bezuinigingen. Intensief overleg van betrokken partijen en verzet van leden en bezoekers van de Bibliotheek hebben helaas niet geleid tot het schrappen of het verlagen van de korting op onze subsidies. Wij zijn daarom genoodzaakt om nu maatregelen te nemen.

De situatie

In de komende jaren moet de Bibliotheek in de gemeente Renkum bijna 20% bezuinigen, in de gemeente Rheden ongeveer 10%. Deze forse bezuinigingen proberen we voornamelijk te vinden in besparingen op huisvesting, een traject waar we intensief mee bezig zijn, maar dat niet 1-2-3 geregeld is (zie ook het rapport van organisatieadviesbureau TIEN dat voor de gemeente Renkum verschillende scenario’s in kaart heeft gebracht).  

Maar ook in onze dienstverlening moeten we aanpassingen doen. Het is zaak om kosten te besparen en inkomsten te verhogen. Besparingen vinden we in: het versoberen van de collectie en in het beperken van de openingstijden. Inkomsten verhogen we – hopelijk – door de tarieven voor het gebruik van ruimtes in De Klipper (de Bibliotheek Oosterbeek) te verhogen én door de abonnementstarieven van de Bibliotheek aan te passen. We zeggen nadrukkelijk ‘hopelijk’. Want het risico van het nemen van deze maatregelen is dat het aantal betalende leden van de Bibliotheek verder daalt. Wij weten maar al te goed dat het voor veel mensen niet mogelijk is om het lidmaatschap van de bibliotheek te betalen, ook al is het relatief goedkoop om lid te zijn van de Bibliotheek. ‘Wij nemen deze maatregelen dan ook met pijn in het hart’, zegt Lianne Busser, directeur-bestuurder. ‘Maar het kan echt niet anders.’

Concreet


Versobering van de collectie

Een aantal tijdschriften wordt opgezegd en in de aankoop van nieuwe boeken moeten we selectiever zijn. Per 2021 schaffen we geen nieuwe dvd’s en luisterboeken meer aan. We zien de uitleningen van dvd’s afnemen, mede door on-demand aanbieders van tv en films (bv Netflix en NPO Plus). Voor luisterboeken is gelukkig een goed alternatief via de online bibliotheek.


Beperking openingstijden / per 1 september 2020

  • de Bibliotheek Oosterbeek gaat op maandagen niet meer om 9.00 uur, maar om 13.00 uur open. Op zaterdagen sluit de Bibliotheek om 16.00 uur (i.p.v. 17.00 uur)
  • de Bibliotheek Renkum: sluit op vrijdagavonden om 17.30 uur (i.p.v. 20.00 uur)
  • de Bibliotheek Dieren: sluit op donderdagavonden om 18.00 uur (i.p.v. 19.00 uur)
  • de Bibliotheek Velp; sluit op vrijdagavonden om 17.30 uur (i.p.v. 20.00 uur).

De openingstijden van de jeugdBibliotheken in Doorwerth en Rheden veranderen niet. Deze beperking in de openingstijden levert een besparing op van in totaal 11 uur personele inzet per week; 3,5 in de gemeente Rheden en 7,5 in de gemeente Renkum. Leden van onze Bibliotheek krijgen bericht over deze veranderingen.

Concreet

Verhogen opbrengsten

  • De tarieven van het gebruik van ruimtes in De Klipper (de Bibliotheek Oosterbeek) zijn per 1 augustus 2020 verhoogd.
  • De abonnementstarieven van de Bibliotheek worden per 1 januari 2021 aangepast. Meer informatie daarover volgt in het najaar. 

Vervolgstappen

Zoals genoemd zullen we ingrijpende maatregelen moeten treffen om de volledige bezuinigingsopdracht te kunnen realiseren. De alternatieve scenario’s die in het rapport van organisatieadviesbureau TIEN (voor de gemeente Renkum) geschetst zijn, moeten nader worden uitgewerkt. En met de gemeente Rheden zijn we ook in gesprek over eventuele herhuisvesting. De problemen waren eigenlijk al substantieel genoeg, maar nu de coronacrisis er bij is gekomen, waardoor gemeenten er financieel nóg slechter voor staan dan vorig jaar, wordt het een hele uitdaging.

We zeiden het al, het zijn pittige tijden…