Collegevoorstel betekent verdwijnen van de bibliotheek voor volwassenen in Renkum

Gepubliceerd op: 18 oktober 2019 10:18

de Bibliotheek Remum

Op 11 oktober hoorden wij dat het College in Renkum wil dat de bibliotheek verhuist naar Doelum. Een (volwaardige) bibliotheekfunctie zou daarmee behouden worden en de voorgestelde bezuiniging gehaald. In de gesprekken met de wethouder gaven wij eerder al aan dat verhuizing naar Doelum juist het verlies van een volwaardige bibliotheekfunctie betekent! Daarnaast is het nog maar de vraag of wij met de verhuizing naar Doelum de voorgestelde bezuiniging kunnen halen.

De ruimte in Doelum is veel te klein voor een volwaardige bibliotheek

In Doelum is een ruimte van 90 m2 voor de bibliotheek beschikbaar. Met verbouwingen is dit uit te breiden tot maximaal 100 m2. Het enige wat realiseerbaar is in Doelum, is een jeugdBibliotheek, met een servicepunt voor jongeren en volwassenen, vergelijkbaar met de jeugdBibliotheek Doorwerth.

Dat betekent dat er voor de volwassenen dan geen faciliteiten meer zijn. 

  • In de bibliotheekruimte in Doelum is geen ruimte voor het uitvoeren van activiteiten zoals het internetcafé, conversatiegroepen, lezingen. Misschien is deze ruimte wel elders in het gebouw beschikbaar, maar daar zal dan huur voor betaald moeten worden. En de link naar de bibliotheek en haar collectie is dan weg.
  • We kunnen er geen collectie, computers en bijbehorende oefenprogramma’s voor laagtaalvaardige volwassenen meer neerzetten.  
  • Boeken voor volwassenen zijn alleen beschikbaar als leners ze via internet reserveren. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Het zal in elk geval betekenen dat er veel minder leners komen en veel minder geleend en dus gelezen gaat worden.
  • Inwoners hebben weliswaar een volwaardige bibliotheek in Oosterbeek, maar voor veel mensen is de afstand om daar te komen veel te groot, zeker voor minder mobiele inwoners. Het is dan ook niet verwonderlijk dat inwoners aangeven dat zij NIET willen besparen op de bibliotheek, zo blijkt uit de enquête van Moventem.

We halen de bezuiniging ook dan niet!

De besparing op de huisvestingskosten is, zo geeft de gemeente aan, maximaal € 40.000 tot € 45.000. Dan betalen we in Doelum dus toch nog ruim € 20.000. Als er geen bibliotheek voor volwassenen meer is in Renkum, moet er bovendien rekening worden gehouden met een groot verlies van betalende leden. Wij gaan uit van 50 tot 60%, wat neerkomt op een inkomstenverlies van € 31.000. Het tekort van de bibliotheek neemt dan toe met € 11.000!

Waarvoor maken wij ons hard?

Wij willen dat er een bibliotheek voor alle inwoners blijft in Renkum. Ook willen wij dat de wethouder de andere besproken opties onderzoekt. Zoals het aankopen van het pand door de gemeente, waarna huurverlaging kan plaatsvinden. Of het aanpassen van de bestemming van het terrein waar de Bibliotheek Renkum nu gevestigd is, zodat rendabele gebiedsontwikkeling kan plaatsvinden en maatschappelijke organisaties zoals de bibliotheek en, bijvoorbeeld, het Huis van Renkum een plaats kunnen krijgen. Uiteraard voor lagere kosten en met meer efficiëntie.

De bibliotheek pleit ervoor om

  • de alternatieve scenario’s goed te onderzoeken en op basis van resultaten pas stappen te zetten.
  • de voorgestelde bezuiniging te beperken tot € 30.000,-, het bedrag dat wij in onze eigen bedrijfsvoering denken te kunnen vinden.

Wij zijn (opnieuw) in gesprek met de raadsfracties om hen te overtuigen van het belang van het belang van het behoud van een volwaardige bibliotheek en haar rol in het sociale en maatschappelijke domein in Renkum. Het College geeft immers zelf aan, ook in haar persbericht, dat zij bestaande voorzieningen zo veel mogelijk wil handhaven.

Besluitvorming

Op 30 oktober om 15.00 uur is er een bijeenkomst van de gemeenteraad over de begroting. Daar zal onze directeur Lianne Busser namens de bibliotheek inspreken. De gemeenteraad gaat op 6 november een besluit nemen.