Vijf kansrijke ideeën voor Tijd voor Verzilveren

Gepubliceerd op: 16 oktober 2017 09:45

Op 5 september en 26 september kwamen 65+’ers en organisaties samen in De Oase in Dieren en in de Bibliotheek Oosterbeek om te brainstormen over ‘Tijd voor verzilveren’. Het doel is om gezamenlijk een aantrekkelijk aanbod voor 65+’ers te ontwikkelen dat bijdraagt aan cognitieve activering en het delen van kennis. Welke ideeën kwamen in brainstormsessies naar voren en hoe gaat het verder?

Wat gebeurde er op de brainstormsessies?

In de eerste bijeenkomst lag de nadruk op het belang van het fit houden van het brein. Welke aspecten zijn van belang om geestelijke fitheid te blijven stimuleren als je een dagje ouder wordt? Aan welke voorwaarden moet een activiteit voldoen om deze toegankelijk te laten zijn voor 65+’ers, ook als er bijvoorbeeld sprake is van fysieke beperkingen?

Vanuit het project moeten ideeën aan twee aspecten voldoen:

  1. de activiteit moet bedoeld zijn voor kwetsbare ouderen en
  2. de activiteit moet bijdragen aan cognitief fit blijven

In de brainstormsessies gaven deelnemers aan dat ‘kleur geven aan je dag’, ‘gezelligheid’, ‘geprikkeld worden’, ‘laagdrempeligheid’ en ‘eigen talenten inzetten’ ook belangrijke aspecten zijn.

In de tweede bijeenkomst bedachten de groepen potentiële activiteiten of ander aanbod aan de hand van deze voorwaarden en aandachtspunten. Deze ideeën toetsten we vervolgens met elkaar op relevantie en haalbaarheid.

Idee 1: Een kijkje in het leven van een ander

Dit idee betreft een organisatiestructuur waarin personen gekoppeld worden aan (kwetsbare) ouderen om kennis uit te wisselen over gedeelde interesses, hobby’s, beroepen, ervaringen of te spreken over maatschappelijke thema’s. Dit kan gebeuren op plaatsen waar 65+’ers zich bevinden, bijvoorbeeld in de bibliotheek, buurthuizen, woonzorgcentra of bij mensen thuis, bij voorkeur in een een-op-een-contact of in kleine groepen.

Op deze manier kan een netwerk van kennisuitwisseling ontstaan, een sneeuwbaleffect, waarbij er steeds meer mensen in gesprek gaan met anderen om kennis te delen. Onderzocht moet worden wie de match maakt; wie heeft de makelaarsfunctie? En hoe ‘verzamel’ je mensen op basis van hun interesses? Hoe kun je iemand ‘aanvragen’? Hoe maak je een database? 

Idee 2: Samenwerken op locatie

Vanuit twee vragen ontstonden in deze groep drie ideeën:

  • Hoe prikkel je kwetsbare ouderen om deel te nemen, en
  • Hoe zorg je ervoor dat je activiteit bereikbaar is voor deze doelgroep?

In de gemeente is namelijk al veel en goed aanbod voor ouderen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen daar (meer) gebruik van kunnen maken dan nu het geval is?

  1. Een poule, bijvoorbeeld op Facebook, per dorp/wijk van vrijwilligers die kwetsbare ouderen kunnen/willen meenemen naar activiteiten op locatie.
  2. Een samenwerkingsverband van aanbieders in de gemeente die ervoor zorgen dat zij de activiteiten dichter bij de ouderen aanbieden: in buurthuizen of zelfs nog in de straat of in huis (op microlocaties).
  3. Een vaste locatie op een goed bereikbare plek in de gemeente, waar continu laagdrempelige en uitdagende activiteiten voor kwetsbare ouderen aangeboden worden. Als voorbeeld wordt het Raadhuis in Velp genoemd. Vanuit deze organisatiestructuur kunnen activiteiten ook naar microlocaties worden gebracht.

Idee 3: Happy hour

Het idee Happy Hour is om activiteiten te laten plaatsvinden aan het einde van de middag, het Happy Hour. Gelegenheid om mensen te ontmoeten en kennis te delen staat centraal. De activiteiten vinden plaats in de directe omgeving van de kwetsbare oudere en/of zijn goed bereikbaar, laagdrempelig en gezellig, misschien met een hapje en drankje erbij. Bij voorkeur niet bij mensen thuis, omdat dit voor mensen weer een drempel kan zijn. Denk bij de activiteit bijvoorbeeld aan een spreker of een korte film. Korte, prikkelende en actuele kennis, liefst gevolgd door een goed gesprek erover. Het (gecommuniceerde) doel is niet: ‘Ik moet iets leren’, maar: ‘Ik word geprikkeld en kan in een ontspannen sfeer andere mensen ontmoeten. 

Idee 4: ‘Ted talks’

Dit idee houdt in dat er cycli van ‘Ted talks’ van circa 15 minuten georganiseerd worden rondom het thema ‘ouder worden’. De ‘Ted talks’ zijn laagdrempelig en kunnen op allerlei plaatsen in de gemeente plaatsvinden. 65+’ers zijn niet alleen publiek, maar ook betrokken bij programmering en uitvoering. Zij geven de ‘Ted talks’ dus ook zelf. Wat geeft hen inspiratie, zin in het leven en energie? Belangrijk is de positieve en constructieve insteek.

Idee 5: De Zilvervloot

Er is al heel veel en goed aanbod voor 65+’ers in de gemeente Renkum. Het is echter niet bij iedereen bekend wat er allemaal gebeurt en wanneer. Het idee is om een boekje of (digitale) agenda te ontwikkelen, de Zilvervloot, waarin alle initiatieven voor ouderen in de gemeente vermeld staan. Deze gids kan door - bijvoorbeeld - ouderenadviseurs en sociale wijkteams onder de aandacht gebracht worden in gesprekken en op huisbezoeken. Zij kunnen de ouderen actief uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten. Daarnaast kunnen zij de doelgroep informeren over randvoorwaarden, zoals vervoer. Dit vergroot de betrokkenheid en toegankelijkheid. 

Hoe gaan we verder?

Met de brainstormsessies hebben we een heel mooi begin gemaakt! De volgende stap is dat we samen onderzoeken hoe we de ideeën kunnen uitwerken. Daarom nodigen we je van harte uit op de volgende bijeenkomsten:

  • Donderdag 9 november 2017 van 13.30 tot 15.30 uur in multifunctioneel centrum De Oase, Ericaplein 1, 6951 CP, Dieren.
  • Vrijdag 17 november van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper, Generaal Urquhartlaan 1, 6861 GE, Oosterbeek.

Je bent van harte welkom erbij te zijn. We stellen je bijdrage zeer op prijs. Neem ook gerust iemand mee, die geïnteresseerd is en wil meedenken.   

Reageren?

Neem contact op met:

Meer informatie vind je ook op www.bibliotheekveluwezoom.nl/tijdvoorverzilveren

Tijd voor Verzilveren