Succesvolle start VoorleesExpress Veluwezoom

Gepubliceerd op: 12 april 2018 13:48

De Stichting VoorleesExpress laat met trots weten dat de eerste 11 gezinnen en vrijwilligers in de gemeenten Rheden en Renkum zijn gestart. Twintig weken lang wordt bij deze gezinnen voorgelezen, gezongen en worden er taalspelletjes gedaan met de kinderen. De kinderen in deze gezinnen hebben een taalachterstand. Het stimuleren van het leesplezier en het verrijken van de taalomgeving maakt de kinderen mondiger, ze durven mee te praten in de klas en worden nieuwsgierig naar boeken. Ze worden beter in taal en hebben daarmee meer kansen om zichzelf te ontwikkelen.

Het is daarom heel belangrijk om deze kinderen te helpen met taalontwikkeling. In andere regio’s waar de VoorleesExpress actief is, zijn al goede resultaten geboekt. Omdat ook de ouders van de gezinnen worden betrokken bij het voorlezen en worden gestimuleerd om met de kinderen naar de bibliotheek te gaan, wordt een blijvend positief effect verwacht.  

Taalhuis

De VoorleesExpress Veluwezoom in de gemeenten Rheden en Renkum wordt sinds eind 2017 uitgevoerd door het Taalhuis Veluwezoom: een samenwerking van verschillende regionale instellingen die als doel heeft laaggeletterdheid – voor jong en oud - terug te dringen en de taal-, reken- en digitale vaardigheden van inwoners uit onze gemeenten te versterken.

Coördinatoren gezocht

Voor het volgende seizoen, dat start in september, kunnen gezinnen die willen meedoen zich aanmelden via school, de peuterspeelzaal of het consultatiebureau. Ook nieuwe vrijwillige voorlezers en – vooral ook - coördinatoren zijn welkom om bij te dragen aan het project. Coördinatoren begeleiden gedurende het seizoen vijf voorlezers en vijf gezinnen, bewaken het project en vormen de spil tussen de gezinnen, voorlezers en projectleiding van de VoorleesExpress. Ze schrijven verslagen over de voortgang en sturen de voorlezers aan. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op https://voorleesexpress.nl/locatie/view/veluwezoom, www.taalhuisveluwezoom.nl of vraag om meer informatie bij Petra de Gooijer, projectleider van de VoorleesExpress Veluwezoom, tel. 06-22 36 57 16 of e-mail: veluwezoom@voorleesexpress.nl