Nieuwe wachtwoorden voor 'Mijn bibliotheek'

Gepubliceerd op: 22 juni 2018 13:05

De bibliotheek gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gegevens als je e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer of je leenhistorie bijvoorbeeld geven we nooit zomaar aan derden. We gebruiken ze niet voor andere doeleinden dan die voor gebruik van de bibliotheek nodig zijn. Nu sinds 25 mei 2018 een nieuwe wet van toepassing is, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)*, scherpt ook de bibliotheek een aantal zaken aan om de persoonsgegevens van onze leden beter te beschermen.

We stellen een nieuw privacybeleid op, leggen afspraken met partijen met wie we samenwerken zorgvuldig vast en we zorgen ervoor dat onze medewerkers alert zijn op het omgaan met privacygevoelige gegevens. Wat ook nodig is, en dat is belangrijk voor jou, is dat iedereen die gebruikmaakt van ‘Mijn bibliotheek’ een nieuw, veiliger wachtwoord moet aanmaken.

Wat gaat er gebeuren?

Het wachtwoord dat de meeste leners momenteel gebruiken, bestaat uit 4 posities. Standaard werd deze toegangscode door ons aangemaakt op basis van je geboortedatum (ddmm). Het nieuwe, veiligere wachtwoord maak je zelf aan en moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Ten minste 8 posities
  • Minimaal 1 hoofdletter
  • Minimaal 1 kleine letter
  • Minimaal 1 van deze tekens: .@!#$%*+-/=?{}|

Hoe gaat dat in z'n werk?

Als je sinds de invoering van deze wijziging (op 11 juni 2018) voor de eerste keer weer inlogt bij Mijn bibliotheek krijg je een melding en een instructie waarin gevraagd wordt je wachtwoord aan te passen. Vul het in en je bent klaar!

Vragen?

We houden je graag op de hoogte over deze verandering en andere maatregelen die verband houden met de nieuwe wet. Heb je vragen? Onze medewerkers helpen je graag verder.


*Meer over de wet AVG

Met de invoering van de wet krijgen burgers meer rechten als het gaat om te weten welke gegevens van hen verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Zij krijgen de mogelijkheid hun gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Overheden, organisaties en bedrijven die zich niet aan de regels houden kunnen daarvoor boetes krijgen.