Bibliotheek schoolvoorbeeld van deeleconomie

Gepubliceerd op: 26 november 2018 12:56

De bibliotheek is een schoolvoorbeeld van deeleconomie. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek onder 16.000 bibliotheekleden. Hen werd gevraagd naar wat zij duurzaam vinden aan de bibliotheek. Veel leden gaven aan dat het hergebruiken van materialen, door ze uit te lenen in plaats van te verkopen, al erg duurzaam is. Daarnaast noemen zij ook initiatieven zoals het weglaten van papieren bonnen, de bereikbaarheid met de fiets en het openbaar vervoer en zaken met betrekking tot het gebouw, zoals isolatie.

Minder dan de helft zegt duurzaam te leven

De helft van de respondenten zegt soms wel en soms niet duurzaam te leven. Bijna niemand geeft aan (helemaal) niet duurzaam te leven. Opvallend is dat hoe ouder respondenten zijn, hoe duurzamer zij vinden dat ze leven. Dit terwijl er onder jongeren veel meer interesse is voor diensten op het gebied van duurzaamheid.

Interesse in dienstverlening bibliotheek over duurzaamheid

Ruim vier op de tien deelnemers aan het onderzoek hebben interesse in meer informatie over onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid. Deze respondenten hebben met name interesse in extra informatie over voeding, het kopen van spullen voor het huis(houden) en energie en isolatie van de woning. Jongeren, hoger opgeleiden en mannen willen vaker extra informatie.

Een meerderheid van de leden vindt het bij de bibliotheek passen om informatie te bieden over duurzaamheid. Ze willen deze informatie vooral ontvangen in de vorm van boeken, tijdschriften en films. Maar ook een ‘repaircafé’ of een lezing over duurzaamheid is interessant.

Bijna iedereen ziet belang in duurzame bedrijfsvoering

Negen op de tien respondenten vinden het belangrijk dat de bibliotheek zelf ook duurzame keuzes maakt. Op de vraag wat zij nu al duurzaam vinden aan de bibliotheek noemen zij vooral de klassieke uitleenfunctie van boeken.

Het hele concept van de bibliotheek is duurzaam. Een boek of dvd wordt oneindig vaak uitgeleend in plaats van dat men een boek zelf koopt en slechts eenmalig leest.

Achtergrond onderzoek

biebpanel

Onder 16.000 bibliotheekleden van tachtig bibliotheken in Nederland is onderzoek uitgevoerd naar in hoeverre leden zelf duurzaam leven, hun behoefte aan informatie en diensten over duurzaamheid, welke rol zij voor de bibliotheek zien en wat zij nu al duurzaam vinden aan de bibliotheek.