Over de Bibliotheek Veluwezoom

Lid of geen lid... De Bibliotheek is de plek waar je vindt wat je zoekt: het mooiste boek, een goed verhaal, het antwoord op jouw vraag, belangrijke informatie, een bijzondere ontmoeting of een stille werkplek. De Bibliotheek is een fijne plek voor íedereen. Je bent van harte WELKOM bij onze vestigingen in Oosterbeek, Renkum, Doorwerth, Dieren, Velp en Rheden.

De Stichting Openbare Bibliotheek Veluwezoom is gevestigd in Dieren. 

Leren, Lezen en Informeren

Leren, Lezen en Informeren zijn de kernfuncties waar de Bibliotheek Veluwezoom voor staat. Zij werkt vanuit een compacte, slagvaardige organisatie met 6 vestigingen in de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal. De Bibliotheek Veluwezoom werkt samen met lokale en regionale organisaties, instellingen en opdrachtgevers. Zij biedt digitale en fysieke toegang tot onafhankelijke kennis en informatie en creëert een inspirerende omgeving waar ruimte is voor educatie, cultuur en ontmoeting. Bij de Bibliotheek Veluwezoom staat de klant centraal.

Onze missie

De Bibliotheek Veluwezoom staat midden in de lokale samenleving, doordat haar aanbod aan producten en diensten bijdraagt aan de educatie, zelfontwikkeling, maatschappelijke participatie en ontspanning van de inwoners van Rheden, Renkum en Rozendaal. De Bibliotheek Veluwezoom is een aantrekkelijke samenwerkingspartner die inspeelt op de specifieke behoeften van de gemeenten. 

Zoveel meer dan boeken

de bibliotheek maakt je rijker

Bij de Bibliotheek kun je veel meer dan alleen boeken lenen. We bieden studie/werkplekken voor jongeren en zzp’ers, organiseren interessante cursussen en workshops, lezen voor op scholen, helpen mensen met het omgaan met internet, etc. De Bibliotheek is een bruisende plek waar je jezelf kunt ontwikkelen: de Bibliotheek maakt je rijker! 

Beleidsplan

Beleidsnotitie 2016 en verder

Onze samenleving is voortdurend in beweging: gemeenten, maatschappelijke instellingen en ook burgers zelf kiezen voortdurend (opnieuw) positie ten opzichte van al die veranderingen.
Belangrijke beslissingen op het gebied van maatschappelijke thema’s liggen steeds meer bij de lokale overheid. Het vormgeven van het eigen beleid krijgt daarmee een grotere betekenis. En maatschappelijk gesubsidieerde organisaties spelen een belangrijke rol in het mede vormgeven van het lokale beleid.

De Bibliotheek Veluwezoom is een van de instellingen die wil en kan bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelen. In de oriëntatie op haar doelen en speerpunten voor de komende jaren kijkt de Bibliotheek Veluwezoom dan ook, naast haar eigen professionele positie, nadrukkelijk naar mogelijkheden en kansen om haar gemeenten en inwoners optimaal te ondersteunen.

In de ‘Beleidsnotitie 2016 en verder’ lees je hoe de Bibliotheek Veluwezoom dat de komende jaren wil gaan doen en welke keuzes zij daarin maakt. 

Jaarverslag

cover-jaarverslag-2020

Op deze website vindt u een overzicht van de uiteenlopende activiteiten die de Bibliotheek Veluwezoom ontplooit. Ook in onze jaarverslagen vindt u een overzicht van de werkzaamheden van de Bibliotheek Veluwezoom en een financiële verantwoording.

Bekijk het Jaarverslag 2020.

Bekijk het Jaarverslag 2019.

Bekijk het Jaarverslag 2018.

Bekijk het Jaarverslag 2017.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • De heer P. van Roosmalen (voorzitter)
  • Mevrouw E. Goossens
  • Mevrouw H. de Groot
  • De heer R. Hulstein
  • De heer M.L. Mookhoek

 

Directie en contact

Mw. L. Busser (directeur), Ericaplein 5, 6951 CP Dieren - Tel. 0313 - 41 97 61

 

Stichting Bibliotheek Veluwezoom

De Stichting Bibliotheek Veluwezoom staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 815630050 (RSIN). Activiteiten: Openbare bibliotheken. Alle medewerkers worden ingeschaald volgens de cao voor de Openbare Bibliotheken. De Bibliotheek Veluwezoom maakt jaarlijks een financieel verslag dat door een accountant wordt gecontroleerd.  

 

ANBI / doneren aan de bibliotheek

De Bibliotheek Veluwezoom is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Bibliotheek Veluwezoom zijn daarmee aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Doneren aan de bibliotheek 
De bibliotheek is een bijzondere plek die het waard is om te steunen. Kinderen zijn tot hun 18e gratis lid van de bibliotheek. Door te doneren help je mee deze waardevolle voorziening toegankelijk te houden voor iedereen. Je draagt bij aan het maatschappelijk belang van de bibliotheek, zeker nu de gemeentelijke subsidies onder druk staan.

Elke donatie is meer dan welkom!

Een donatie - van welk bedrag dan ook - kan overgemaakt worden aan:  Stichting Bibliotheek Veluwezoom, Dieren NL78 RABO 0355 0203 00 onder vermelding van: Gift

 

Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)