BoekStart in de kinderopvang

Een rijke taalomgeving waarin veel voorgelezen wordt, is voor jonge kinderen van groot belang. Voor het opbouwen van een woordenschat, om gewend te raken aan lezen en voorlezen, en dit spelenderwijs in hun (lerende) leven op te nemen. Voorschoolse instellingen spelen hierbij een belangrijke rol. Stichting Kunst van Lezen ontwikkelde het landelijke programma ‘BoekStart in de kinder­opvang’ om voorschoolse instellingen bij deze rol te ondersteunen. Via de Bibliotheek Veluwezoom kan ook jullie instelling hieraan deelnemen.

BoekStart in de kinderopvang ondersteunt taal­ontwikkeling van baby’s en peuters effectief. Met een goede en ruime collectie en scholing wordt voorlezen onderdeel van het pedagogisch beleidsplan en worden ook ouders geënthousiasmeerd om (meer) te gaan voorlezen. Je maakt gebruik van de materialen van de bibliotheek én van haar expertise op het gebied van lezen en voorlezen.

Hoe ziet BoekStart in de kinderopvang eruit?

  • De Bibliotheek Veluwezoom geeft (ten minste) 1 pedagogisch medewerker de gelegenheid om de scholing tot voorlees­coördinator te volgen. Alle andere pedagogisch medewerkers in de voorschoolse instelling krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop interactief voorlezen.
  • De bibliotheek en de voorleescoördinator brengen de in de instelling aanwezige collectie voorlees­boeken in kaart en geven advies over saneren en actualiseren. De bibliotheek vult de collectie aan. Deze materialen heeft de insteling dan in bruikleen. 
  • De bibliotheek en de voorleescoördinator schrijven een voorleesplan om voorlezen op te nemen in het dagritme van de instelling. Dit voorleesplan wordt onderdeel van het pedagogisch beleidsplan van de instelling.
  • De bibliotheek helpt de instelling bij het ontwikkelen van voorleesactiviteiten om de ouder­betrokkenheid te bevorderen.
  • De bibliotheek organiseert jaarlijks een netwerkbijeenkomst voor voorleescoördinatoren waarbij zij kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en ze bijscholing krijgen over onderwerpen rond voorlezen.
  • De voorschoolse instelling krijgt daarnaast een groepspas, waarmee de voorleescoördinator en andere pedagogisch medewerkers zelf materialen in de bibliotheek kunnen komen lenen. Deze groepspas staat op naam van de instelling.
  • Instellingen kunnen meedoen aan een jaarlijkse 'monitor', een digitale vragenlijst die het voorleesbeleid toetst. Op basis van de monitor is het mogelijk om doelen en verbeterpunten vast te stellen, waar het jaar erop aan kan worden gewerkt. 

Praktisch

  • De bibliotheek brengt en haalt de materialen voor voorleesactiviteiten – (thema)collecties en projectkisten – naar de instelling, dat scheelt jullie tijd en moeite.
  • De bibliotheek en de voorschoolse instelling sluiten een samenwerkingsovereenkomst af voor drie jaar. Alle beschreven inspanningen, activiteiten en materialen die de bibliotheek levert, vallen binnen deze overeenkomst. Na de eerste drie jaren wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd, tot wederopzegging.

Wil je meedoen met het programma BoekStart in de kinderopvang, en/of meer informatie over voorwaarden en tarieven? Neem dan contact op met