De lees/mediacoach

Voor leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs kan de lees/mediacoach lessen verzorgen, materialen zoeken, boeken introduceren en advies op maat geven. Als een school een samenwerkingsovereenkomst met de bibliotheek afsluit (de Bibliotheek op school of een expertise-abonnement), bespreekt de lees/mediacoach, bij voorkeur met het hele team, wat de wensen, doelstellingen en ervaringen van de school zijn op het gebied van leesplezier en leesmotivatie.

De lees/mediacoach maakt op basis van deze inventarisatie een schoolspecifiek jaarplan waarin de activiteiten en projecten staan opgenomen die gedurende het schooljaar zullen worden uitgevoerd.

Om een indruk te geven van de mogelijkheden, staat hieronder een beschrijving van een aantal activiteiten. Een uitgebreid en actueel overzicht van alle projecten vind je op:

https://www.bibliowijzergelderland.nl/producten/basisbibliotheek/veluwezoom/?from=0

Collectie: saneer- en aanschafadvies

Een actuele en gevarieerde collectie nodigt uit om te lezen. Liever een halfvolle kast met nieuwe en aantrekkelijke boeken dan een volle kast met oude boeken.

Bliksemsnel Boeken Bezoek

De lees/mediacoach brengt aan elke groep een Bliksemsnel Boeken Bezoek om de nieuwste boeken te presenteren en kinderen enthousiast te maken om ze te lezen.

Themacollectie

De lees/mediacoach stelt een collectie boeken samen rondom een algemeen of juist bijzonder thema waarmee de groep of de hele de school werkt.

Boekadvies

Geschikte voorleesboeken voor leerkrachten of boeken voor kinderen die lezen lastig vinden? De lees/mediacoach geeft een advies op maat.

Op bezoek in de bibliotheek

Voor kinderen is een bezoekje aan de bibliotheek vaak een goede ervaring waarbij ze veel verschillende soorten boeken zien. De lees/mediacoach leest voor, vertelt en helpt bij het uitzoeken van een boek.

Centraal prentenboek

De bibliotheek heeft van een aantal titels genoeg exemplaren voor de hele klas, zoals Nederland van Charlotte Dematons of de Gruffalo van Julia Donaldson. Alle kinderen krijgen van hun leerkracht een boek en een eenvoudige opdracht mee naar huis. De ouderbetrokkenheid wordt op deze manier gestimuleerd omdat kinderen thuis bezig zijn met een boek waar ze op school over praten (groep 1 en 2).

Zomerlezen

Kinderen (met name zwakke lezers) kunnen na de zomervakantie een terugval hebben in hun leesniveau en leestempo. Om zo’n dip te voorkomen, krijgen ze tijdens de zomer een boek van Vos en Haas mee en een schrift met opdrachten. Het boek is een zogenaamd meegroeiboek, dus oplopend in AVI-niveau. Ouderparticipatie is belangrijk voor het slagen van dit project (groep 3 en 4).

Schrijversbezoek

Een schrijver vertelt over zijn of haar werk en biedt gelegenheid tot het stellen van vragen. De klas bereidt zich voor op dit bezoek aan de hand van een collectie boeken van de auteur. De kosten voor de schrijver worden apart berekend.

Mediawijsheid

I Informatie zoeken, beoordelen en presenteren

De leerlingen leren waar zij op moeten letten bij het selecteren van goede/juiste informatie voor werkstukken en spreekbeurten en leren presenteren in Powerpoint of Prezi.

II Sociale media

Leerlingen leren het verschil tussen pesten en plagen en worden zich bewust van de gevolgen van (cyber)pesten. Leerlingen denken na over hun gedrag op internet en zijn zich bewust van de gevolgen van het plaatsen van berichten en foto’s op sociale media.