Over ons

Lid of geen lid... De Bibliotheek is de plek waar je vindt wat je zoekt: het mooiste boek, een goed verhaal, het antwoord op jouw vraag, belangrijke informatie, een bijzondere ontmoeting of een stille werkplek. De Bibliotheek is een fijne plek voor íedereen. Je bent van harte WELKOM bij onze vestigingen in Oosterbeek, Renkum, Doorwerth, Dieren, Velp en Rheden.

De Stichting Openbare Bibliotheek Veluwezoom is gevestigd in Dieren. 

Leren, Lezen en Informeren

Leren, Lezen en Informeren zijn de kernfuncties waar de Bibliotheek Veluwezoom voor staat. Zij werkt vanuit een compacte, slagvaardige organisatie met 6 vestigingen in de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal. De Bibliotheek Veluwezoom werkt samen met lokale en regionale organisaties, instellingen en opdrachtgevers. Zij biedt digitale en fysieke toegang tot onafhankelijke kennis en informatie en creëert een inspirerende omgeving waar ruimte is voor educatie, cultuur en ontmoeting. Bij de Bibliotheek Veluwezoom staat de klant centraal.

Onze missie

De Bibliotheek Veluwezoom staat midden in de lokale samenleving, doordat haar aanbod aan producten en diensten bijdraagt aan de educatie, zelfontwikkeling, maatschappelijke participatie en ontspanning van de inwoners van Rheden, Renkum en Rozendaal. De Bibliotheek Veluwezoom is een aantrekkelijke samenwerkingspartner die inspeelt op de specifieke behoeften van de gemeenten. 

Zoveel meer dan boeken

Bij de Bibliotheek kun je veel meer dan alleen boeken lenen. We bieden studie/werkplekken voor jongeren en zzp’ers, organiseren interessante cursussen en workshops, lezen voor op scholen, helpen mensen met het omgaan met internet, etc. De Bibliotheek is een bruisende plek waar je jezelf kunt ontwikkelen: de Bibliotheek maakt je rijker! 

Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ gaan samen

Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ gaan samen

Cultuurbedrijf RIQQ en de Bibliotheek Veluwezoom gaan samen: taal, kunst, cultuur en educatie onder één dak. Vanuit onze zes bibliotheeklocaties en een openluchttheater organiseren we uiteenlopende leesbevorderings- en digiprogramma’s, exposities, wijkprojecten, muziek in de klas en nog heel veel meer. Onze locaties zien we als de huiskamer van de samenleving en toegangspoort tot informatie, kennis en cultuur. Het is de plek voor persoonlijke ontwikkeling, waar mensen in staat worden gesteld om volwaardig mee te doen aan de samenleving. We zetten ons dagelijks in voor inwoners van de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal. De fusie zorgt ervoor dat we meer bewoners nog beter weten te bereiken en geeft aan medewerkers de ruimte om te ontdekken, te onderzoeken en om gezamenlijk aanbod te ontwikkelen. In de bibliotheek, de wijk, op school of op het podium: Cultuurbedrijf RIQQ en de Bibliotheek brengen taal, kunst en cultuur dichterbij.

Werken bij de Bibliotheek

Als je op zoek bent naar een uitdagende en afwisselende baan, dan is werken in de bibliotheek beslist iets voor jou! Je werkt voor een boeiende en sterk veranderende organisatie waar samenwerking, innovatie en resultaatgerichtheid centraal staan. Er is een breed aanbod aan functies, kijk naar de mogelijkheden op www.bibliotheekveluwezoom.nl/vacatures.

Jaarverslag

naar Jaarverslag 2022

Op deze website vind je een overzicht van de uiteenlopende activiteiten die de Bibliotheek Veluwezoom ontplooit. Ook in onze jaarverslagen vind je een overzicht van de werkzaamheden van de Bibliotheek Veluwezoom, en een financiële verantwoording.

Bekijk het Jaarverslag 2022

Bekijk het Jaarverslag 2021.

Bekijk het Jaarverslag 2020.

Bekijk het Jaarverslag 2019.

Bekijk het Jaarverslag 2018.

Beleidsplan

Beleidsnotitie 2016 en verder

Onze samenleving is voortdurend in beweging: gemeenten, maatschappelijke instellingen en ook burgers zelf kiezen voortdurend (opnieuw) positie ten opzichte van al die veranderingen.
Belangrijke beslissingen op het gebied van maatschappelijke thema’s liggen steeds meer bij de lokale overheid. Het vormgeven van het eigen beleid krijgt daarmee een grotere betekenis. En maatschappelijk gesubsidieerde organisaties spelen een belangrijke rol in het mede vormgeven van het lokale beleid.

De Bibliotheek Veluwezoom is een van de instellingen die wil en kan bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelen. In de oriëntatie op haar doelen en speerpunten voor de komende jaren kijkt de Bibliotheek Veluwezoom dan ook, naast haar eigen professionele positie, nadrukkelijk naar mogelijkheden en kansen om haar gemeenten en inwoners optimaal te ondersteunen.

In de ‘Beleidsnotitie 2016 en verder’ lees je hoe de Bibliotheek Veluwezoom dat de komende jaren wil gaan doen en welke keuzes zij daarin maakt. 

Download het beleidsplan 'Beleidsnotitie 2016 en verder'

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • De heer P. van Roosmalen (voorzitter)
  • De heer F. van Aggelen
  • Mevrouw L. Das
  • De heer R. Hulstein
  • De heer M. Mookhoek

 

Directie en contact

Dhr. Doeko Pinxt (directeur-bestuurder), Ericaplein 5, 6951 CP Dieren - Tel. 0313 - 41 97 61

 

Stichting Bibliotheek Veluwezoom

De Stichting Bibliotheek Veluwezoom staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 815630050 (RSIN). Activiteiten: Openbare bibliotheken. Alle medewerkers worden ingeschaald volgens de cao voor de Openbare Bibliotheken. De Bibliotheek Veluwezoom maakt jaarlijks een financieel verslag dat door een accountant wordt gecontroleerd.  

Het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel is: 09160352.

 

ANBI / doneren aan de bibliotheek

De Bibliotheek Veluwezoom is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Bibliotheek Veluwezoom zijn daarmee aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Doneren aan de bibliotheek 
De bibliotheek is een bijzondere plek die het waard is om te steunen. Kinderen zijn tot hun 18e gratis lid van de bibliotheek. Door te doneren help je mee deze waardevolle voorziening toegankelijk te houden voor iedereen. Je draagt bij aan het maatschappelijk belang van de bibliotheek, zeker nu de gemeentelijke subsidies onder druk staan.

Elke donatie is meer dan welkom!

Een donatie - van welk bedrag dan ook - kan overgemaakt worden aan:  Stichting Bibliotheek Veluwezoom, Dieren NL78 RABO 0355 0203 00 onder vermelding van: Gift